Alexander De Croo

Alexander De Croo

Eerste Minister

Ministers

Pierre-Yves Dermagne
Economie • Werk

Pierre-Yves Dermagne

Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
Sophie Wilmès
Sophie Wilmès
Buitenlandse Zaken
Europese Zaken
Buitenlandse Handel
Federale Culturele Instellingen

Sophie Wilmès

Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en van de Federale Culturele Instellingen
Georges Gilkinet
Georges Gilkinet
Mobiliteit

Georges Gilkinet

Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
Vincent Van Peteghem
Vincent Van Peteghem
Financiën
Coördinatie van de Fraudebestrijding

Vincent Van Peteghem

Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de Fraudebestrijding
Frank Vandenbroucke
Frank Vandenbroucke
Sociale Zaken
Volksgezondheid

Frank Vandenbroucke

Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Petra De Sutter
Petra De Sutter
Ambtenarenzaken
Overheidsbedrijven
Telecommunicatie
de Post

Petra De Sutter

Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
Vincent Van Quickenborne
Vincent Van Quickenborne
Justitie
Noordzee

Vincent Van Quickenborne

Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
David Clarinval
David Clarinval
Middenstand
Zelfstandigen
KMO’s
Landbouw
Institutionele Hervormingen
Democratische Vernieuwing

David Clarinval

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Karine Lalieux
Karine Lalieux
Pensioenen
Maatschappelijke Integratie
Personen met een beperking
Armoedebestrijding
Beliris

Karine Lalieux

Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
Ludivine Dedonder
Ludivine Dedonder
Defensie

Ludivine Dedonder

Minister van Defensie
Zakia Khattabi
Zakia Khattabi
Klimaat
Leefmilieu
Duurzame Ontwikkeling
Green Deal

Zakia Khattabi

Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
Annelies Verlinden
Annelies Verlinden
Binnenlandse Zaken
Institutionele Hervormingen
Democratische Vernieuwing

Annelies Verlinden

Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Meryame Kitir
Meryame Kitir
Ontwikkelingssamenwerking
Grote Steden

Meryame Kitir

Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
Tinne Van der Straeten
Tinne Van der Straeten
Energie

Tinne Van der Straeten

Minister van Energie

Staats-secretarissen

Thomas Dermine
Thomas Dermine
Relance
Strategische Investeringen
Wetenschapsbeleid

Thomas Dermine

Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
Mathieu Michel
Mathieu Michel
Digitalisering
Administratieve Vereenvoudiging
Privacy
Regie der gebouwen

Mathieu Michel

Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister
Sarah Schlitz
Sarah Schlitz
Gendergelijkheid
Gelijke Kansen
Diversiteit

Sarah Schlitz

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit
Sammy Mahdi
Sammy Mahdi
Asiel
Migratie
Nationale Loterij

Sammy Mahdi

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Eva De Bleeker
Eva De Bleeker
Begroting
Consumentenbescherming

Eva De Bleeker

Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee